Vragen en Antwoorden van de voorronde van de Haagse Historie Quiz die in Haagse Historie Magazine stonden

De goede antwoorden zijn vet gedrukt.

 1. Nu opent het parlementaire jaar in de Ridderzaal. Maar de Troonrede is ook op andere plekken voorgelezen. In welke zaal is dat nooit
  gebeurd?
  a. De Trêveszaal.
  b. De Eerste Kamer.
  c. De oude Tweede Kamer.
 1. In 1748 plunderden Hagenaars verschillende huizen in de stad. Oproerkraaier Johanna Olthof werd veroordeeld tot geseling en tuchthuis, Dirk Frerking werd opgehangen. Toch hadden hun protesten uiteindelijk succes. Welk?
  a. Belastingen werden voortaan geïnd door ambtenaren, niet door (corrupte) particulieren.
  b. Joden mochten niet meer op straat handelen.
  c. Het stadhouderschap werd erfelijk in de vrouwelijke lijn.
 1. Geen plaats in de herberg. Na het bombardement op Rotterdam in mei 1940 vluchtten zo’n 6.600 daklozen naar Den Haag. Een groot aantal van hen kreeg onderdak in de dierentuin, maar al na enkele weken moesten ze daar weg. Waarom?
  a. De dierentuin vroeg de stad een te hoge huur.
  b. De bewoners van het Benoordenhout wilden in hun ‘achtertuin’ geen berooide vluchtelingen uit de havenstad.
  c. De zalen moesten leeg vanwege de naderende schoolexamens.
 1. Uit opgravingen weten we dat Den Haag in de eerste twee eeuwen van onze jaartelling bewoond werd, onder anderen door Romeinse soldaten. Maar na 260 lijken er bijna geen mensen te hebben gewoond. Hoe kwam dat?
  a. Opstuivend zand maakte alle landbouw onmogelijk.
  b. De Germaanse invallen werden zo erg dat de burgerbevolking wegtrok.
  c. Een grote overstroming zette de hele kuststrook onder water.
 1. In 2017 telde Den Haag 524.882 inwoners, meer dan een half miljoen! Wanneer had de stad voor het eerst500.000 inwoners?
  a. 2005.
  b.1956.
  c. 1939.

 1. De Kloosterkerk aan het Lange Voorhout heeft een nauwe band met het Oranjehuis. Sinds wanneer is deze band er?
  a. Sinds 1576 toen Willem de Zwijger er de acte van Redemptie tekende, die het Haagse Bos beschermt.
  b. Sinds 1617, toen prins Maurits er voor het eerst ter kerke ging.
  c. Sinds 1625, toen Frederik Hendrik en Amalia van Solms er hun huwelijk sloten.
 1. Den Haag was in de jaren dertig de meest Indische stad van ons land. In welke wijk woonden toen de meeste verlofgangers en oud-Indischgasten?
  a. Duinoord.
  b. Statenkwartier.
  c. Bomen- en Bloemenkwartier.
 1. Vlaggetjesdag is tegenwoordig de dag dat de eerste Hollandse Nieuwe verkocht mag worden. Maar vlak na de oorlog had Vlaggetjesdag op Scheveningen een andere betekenis. Welke?
  a. Het was de dag voordat de met vlaggetjes versierde haringvloot uitvoer
  bHet was de dag waarop koningin Wilhelmina jaarlijks het vlaggende dorp bezocht.
  c. Het was de zaterdag voor Pasen en dus kermisdag.
 1. Wat was in het laatste kwart van de zeventiende eeuw de grootste beroepsgroep in Den Haag?
  a. Militairen.
  b. Winkeliers.
  c. Dienstbodes en knechten.
 1. Welke Haagse voetbalclub heeft de meeste landskampioenschappen op het hoogste niveau behaald?
  a. ADO.
  b. HVV.c. HBS.
 1. Aan het stadhouderlijk hof werd flink gemusiceerd. Door de prinselijke familie zelf, en door beroemde buitenlandse componisten en solisten. Wie hebben hun kunsten vertoond op het Binnenhof?
  a. Mozart en Beethoven.
  b. Haydn en Mozart.
  c. Beethoven en Haydn.
 1. De dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte maakt op 4 mei altijd indruk op televisie: het defilé van zwijgende mensen en indringende slaan van de bronzen klok. Zo had initiatiefnemer en oud-verzetsstrijder Jan Drop het zich voorgesteld: zonder toespraken of hotemetoten, een stille tocht voor de gewone man. Maar in 1988 verdween de herdenking bij Den Haag opeens van het scherm. Waarom?
  a. Er werden uitgebreide archeologische opgravingen verricht.
  b. De nationale herdenking op de Dam, ook uitgezonden op tv, verhuisde van de middag naar de avond.
  c. Op de Waalsdorpervlakte bleken ook Duitse soldaten begraven.
 1. Wat is het oudste gebouw in Den Haag?
  a. De Oude Zaal op het Binnenhof.
  b. De Kloosterkerk.
  c. De Abdijkerk in Loosduinen.
 1. Het is niemand ontgaan. Dit jaar viert Scheveningen dat tweehonderd jaar geleden de eerste badinrichting in het dorp werd gebouwd. De badinrichting van Pronk lag op tien minuten gaans van het vissersdorp. Waarom?
  a. Vissersschepen en badkoetsen mochten elkaar niet in de weg zitten.
  b. Bij het dorp was al een haven gepland.
  c. De zee bij het dorp was te diep voor baders.
 1. De welvaart van de Gouden Eeuw Den Haag was niet in het minst te danken aan vluchtelingenstromen. Zet ze in de goede chronologische volgorde.
  a. Antwerpse calvinisten, Franse hugenoten, Engelse koningsgezinden, Portugese Joden.
  b. Portugese Joden, Antwerpse calvinisten, Engelse koningsgezinden, Franse hugenoten.
  c. Antwerpse calvinisten, Portugese Joden, Engelse koningsgezinden, Franse hugenoten.
  d. Franse hugenoten, Antwerpse calvinisten, Portugese Joden, Engelse koningsgezinden