Dit nummer

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse Boekhandels en tijdschriftenwinkels voor 6,50 per exemplaar.

Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement en ontvang vier nummers voor slechts 24,50

 

NUMMER 11 (VOORJAAR 2019)

Extra dik themanummer:
De Haagse Gouden Eeuw

De wrede dood van Oldenbarnevelt
Op 13 mei 1619 trok Johan van Oldenbarnevelt voor de laatste keer zijn slaapmuts over de ogen. Zijn knecht Jan Francken stond de grote staatsman bij in de slopende uren voor diens omstreden executie.

Culturele hotspot Dunne Bierkade
Halverwege de zeventiende eeuw wonen de beruchtste filosoof van de Nederlanden en enkele wereldberoemde schilders binnen een straal van honderd meter van elkaar. De Haagse Dunne Bierkade was een broedplaats avant la lettre.

Het Mauritshuis en de slavenhandel
Suikerpaleis, zo werd het huis van Johan Maurits wel spottend genoemd, omdat het gefinancierd werd door de handel in dit Braziliaanse product. Naast bewondering voor Johan Maurits’ bijdrage aan kunst, wetenschap en tolerantie in de kolonie, is er nu ook aandacht voor zijn betrokkenheid bij de slavenhandel.

Prinsen, boeren en bedelaars
Geen schilder bracht het dagelijks leven en de bewoners van de Gouden Eeuw zo tot leven als Adriaen Van de Venne, die in 1625 in Den Haag kwam wonen.

De Witt, Oranje en het volk
Schrijvers Luc Panhuysen en Jean-Marc van Tol publiceerden bestsellers over de tweede helft van de zeventiende eeuw, die voor een groot deel bepaald werd door de strijd tussen Oranje en de raadpensionaris. Wie kwam hier als winnaar uit? En wat zijn de parallellen met het heden?

De lenzenliefde van de familie Huygens
Vader Constantijn en zijn twee zonen tuurden graag door hun microscoop. Met zijn wiskundige benadering van de natuur stond vooral Christiaan Huygens op eenzame hoogte in het natuuronderzoek van de zeventiende eeuw.

En verder:

Wonderkamer Het Spinozahuis, vroede vaderen en Italiaans pronkwerk
Ik was erbij Een luipaard, een olifant en lelijke kamelen
Eerder gehoord Klagen over de Scheveningseweg
Hanenkam en schapentong Eten met de rijksten
Kim Heijdenrijk Glanzende handel in de Boterwaag
Rembrandts ontdekker Constantijn Huygens over het schildergenie
Agenda De Gouden Eeuw in 2019
Oude Molstraat Van duinpad tot Haags DNA

Het volgende nummer verschijnt op: 14 juni 2019